Efshult 1:13

Högt och vackert belägen gård ca 25 km öster om Falkenberg. Bördiga och variationsrika skogar med fina bestånd av både bok- och granskog. Från gårdscentrum sträcker sig markerna söderut, och består till en början av åker- och betesmark men övergår efter några hundra meter till äldre bokskogar.

OBS! Nu finns brandskyddsprotokoll att ladda ner under bilagor nedan.

Kommun

Falkenberg

Arealer

Skogsmark:

46,2 ha

Inägomark:

8,0 ha

Impediment:

4,0 ha

Övrigt:

1,1 ha

Totalt:

59,3 ha

Prisidé

7 950 000 kr
Ansvarig mäklare

Örjan Carlsson

Mäklare

Mats Andersson

Karta
Alla bilder