Våra tjänster

Vår målsättning är att alltid ge dig som kund högsta möjliga kvalité på våra tjänster. Nedan presenteras kortfattat det vi kan hjälpa dig med.

1.

Fastighetsförmedling

Att sälja eller köpa en gård är för många ett av de största besluten i livet. Vårt uppdrag är att efter säljarens önskemål genomföra en lyckad försäljning. Detta kan innebära kvalificerade lösningar kring skatter, skog och fastighetsrätt m.m. Vi har valt att inte arbeta med förmedling av villor och bostadsrätter m.m. utan istället specialisera oss på det vi kan bäst, nämligen jord och skog.

2.

Fastighetsvärdering

Det finns många situationer där du som ägare till en gård kan behöva en värdering. Jord- och skogsfastigheter kan värderas enligt ett antal olika modeller. För att ge Dig rätt värdering vid rätt tillfälle är det viktigt att vi vet vilket syfte värderingen har. Olika värden kan t.ex. vara marknadsvärde, avkastningsvärde eller nettovärde efter latenta skatter mm.

3.

Skogsekonomisk rådgivning

Skogsekonomisk rådgivning är ett vitt begrepp. Exempel på tjänster inom området är likviditetsanalyser vid köp, skatteplanering inför avverkningar och kalkylering inför investeringar.

4.

Fastighetsrätt

Dagens lagstiftning erbjuder ofta mycket bra lösningar vid överlåtelser av jord- och skogsfastigheter. Upplösning av samägor, olika typer av fastighetsbildningar såsom avstyckning, klyvning, fastighetsreglering eller sammanläggning är olika exempel på detta.