Fryele 3:35

Kommun

Värnamo

Arealer

Åkermark:

3,3 ha

Övrigt:

0,5 ha

Totalt:

3,8 ha

Ansvarig mäklare

Mats Andersson

Mäklare

Örjan Carlsson