Kragared 2:26

Välarronderad obebyggd skogsfastighet i ett skifte, med strand mot två sjöar, belägen mellan Torup och Simlångsdalen. Fastigheten präglas av ett aktivt skogsbruk och fastighetsägaren har löpande skött såväl skogsvård som gallring. Förutom möjligheten att bedriva ett rationellt skogsbruk erbjuder fastigheten höga rekreationsvärden med en varierad natur och två sjöar.

Möjlighet finns att arrendera jakten på angränsande fastighet som omfattar ca 73 ha.

Prisidé 7,3 miljoner kr

Kommun

Halmstad

Arealer

Skogsmark:

53,1 ha

Impediment:

3,0 ha

Övrigt:

2,1 ha

Totalt:

58,2 ha

Ansvarig mäklare

Örjan Carlsson

Mäklare

Mats Andersson

Karta
Alla bilder