Lanna 13:1 mfl

Kommun

Värnamo

Arealer

Skogsmark:

15,5 ha

Impediment:

1,6 ha

Övrigt:

0,3 ha

Totalt:

17,4 ha

Ansvarig mäklare

Mats Andersson

Mäklare

Örjan Carlsson