Tunnerbohult Skog AB

Ett mycket sällsynt tillfälle för juridisk person att köpa skog i aktiebolag. Det nybildade skogsbolaget äger skogsfastigheten Tunnerbohult 1:3 som uppgår till 56,8 ha. Fastigheten är välskött med hög bonitet och mycket god löpande tillväxt. Förutom ett traditionellt skogsbruk erbjuder fastigheten även goda rekreationsmöjligheter, bl.a. i form av natursköna bokskogar och gamla hagmarker.

OBSERVERA ATT TILLVÄXTEN FÖR 2023 (419 m³sk) INTE INGÅR I ANGIVNA VIRKESVOLYMER. VIRKESFÖRRÅDET IDAG INKLUSIVE TILLVÄXTEN FÖR 2023 ENLIGT SKOGSBRUKSPLANEN UPPGÅR DÄRMED TILL CA 5 900 m³sk.

Kommun

Gislaved

Arealer

Skogsmark:

56,8 ha

Inägomark:

1,5 ha

Impediment:

0,9 ha

Övrigt:

0,1 ha

Totalt:

56,8 ha

Ansvarig mäklare

Örjan Carlsson

Mäklare

Mats Andersson

Karta
Alla bilder